کوفته تبریزی یکی از اصیل ترین و مشهور ترین غذاهای ایرانی

کوفته تبریزی یکی از اصیل ترین و مشهور ترین غذاهای ایرانی

کوفته تبریزی یکی از اصیل ترین و مشهور ترین غذاهای ایرانی است.این غذای خوشمزه و عام پسند منتسب به شهر تبریز می باشد.کوفته در بعضی از کشور های خاورمیانه تهیه می شود اما نوع مواد مصرفی و طرز پخت آن…