موزه قاجار از دیدنی ترین موزه های تبریز

موزه قاجار از دیدنی ترین موزه های تبریز

موزه قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است؛مکان این موزه خانه امیرنظام گروسی در محلهٔ ششگلان می باشد. موزه قاجار در سال1355 خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌ طور رسمی راه‌ اندازی گردید. خانه امیرنظام گروسی که در دوره…