پارک ائل گلی تبریز،در صدر بهترین پارک های ایران

پارک ائل گلی تبریز،در صدر بهترین پارک های ایران

پارک ائل گلی ،یکی از زیباترین گردشگاه های تبریز بوده که در جنوب شرق شهر واقع شده است.ائل گلی به زبان ترکی بوده،که ترجمه آن استخر ایل می باشد.بنای اولیه این استخر را پادشاهان آق قویونلو ساخته و پادشاهان صفوی…