ارگ علیشاه تبریز ، شاهکار معماری اسلامی

ارگ علیشاه تبریز ، شاهکار معماری اسلامی

ارگ علیشاه تبریز در سال ۷۱۶ هجری قمری به دستور تاج الدین علیشاه جیلانی احداث شد ودر سال ۷۲۴ به اتمام رسید. میتوان گفت بدون هیچ شکی  این بنا یکی از شاهکارهای هنر معماری اسلامی می باشد که عظمت آن…