ساختمان ساعت تبریز الماسی در دل شهر

ساختمان ساعت تبریز الماسی در دل شهر

ساختمان ساعت تبریز(کاخ شهرداری) یکی از بناهای  تاریخی، زیبا و استوار شهر تبریز ،از زمان های کهن می باشد. این بنای شکوهمند  یکی از برترین های معماری به سبک آلمان ها است که درست مانند یک الماس،در مرکز این شهر تاریخی می…