موزه عصر آهن تبریز،گورستانی با چهارهزار سال قدمت

موزه عصر آهن تبریز،گورستانی با چهارهزار سال قدمت

موزه عصر آهن تبریز یکی از شگفت انگیز ترین موزه های ایران است که از دیدگان ما به دور مانده و کمتر کسی از وجود چنین مکان جالب و بحث برانگیزی با خبر است.قدمت این گورستان چهار هزار سال می…