ترمینال های تبریز

ترمینال های تبریز

ترمینال های تبریز آدرس ترمینال تبریز : تبریز – میدان ابوریحان – انتهای خیابان منظریه – ترمینال مرکزی تبریز شماره تلفن اطلاعات : 34796091 – 041     امور اداری : 34795179 – 041                                        دفتر مدیر عامل : 34796133 – 041…