آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 آذربایجان شرقی

آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 آذربایجان شرقی

آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 آذربایجان شرقی   دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد : ۴۱۱۱۱۱ آذربایجان شرقی – تبریز – تبریز چهارراه لاله – اول خیابان شهید زبردست (سالاری) کد پستی : ۵۱۷۳۹۹۳۱۶۶ تلفن : ۳۴۷۸۹۵۲۵ – ۳۴۷۸۳۵۵۵ –…