تبریز پایتخت توریستی و گردشگری جهان اسلام

تبریز پایتخت توریستی و گردشگری جهان اسلام

تبریز پایتخت توریستی و گردشگری جهان اسلام، سومین کلانشهر ایران (پس از تهران و مشهد) و مرکز استان آذربایجان شرقی با مساحتی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع، میباشد.همچنین با جمعیت بالغ بر ۱.۵۷۹.۳۱۲ (ازسال ۱۳۸۵) چهارمین شهر پرجمعیت ایران (پس از…