استاد بهتونی و راز هندوانه ی عجیب!

استاد بهتونی و راز هندوانه ی عجیب!

استاد بهتونی و راز هندوانه ی عجیب!… یکی از موزه های شهر تبریز موزه استاد بهتونی  می باشد که به عنوان نخستین موزه شخصی ایران شناخته شده است. این موزه ی جالب و دیدنی در بردارنده ی آثاری همچون مجسمه های میوه…