پنج هتل بی نظیر دنیا

پنج هتل بی نظیر دنیا

پنج هتل بی نظیر دنیا هتل KAKSLAUTTANEN، فنلاند هتل KAKSLAUTTANEN به سبک خانه های اسکیمویی ولی با سقف های شیشه ای و به صورت کابین های جداگانه در فنلاند می باشد که برای هر کابین سونا و منقل منحصر به…