رستوران های تبریز

رستوران های تبریز

رستوران های تبریز رستوران حاج علی رستوران حاج علی تبریز یکی از رستوران های قدیمی شهر تبریز می باشد که در بازار تبریز بازار کلاه دوزان (بوهچی بازار) قرار دارد . این رستوران بیش از 100 سال است که در…