استاد شهریار و یادگاری های باقی مانده از او

استاد شهریار و یادگاری های باقی مانده از او

استاد شهریار كه یكی از شعرای بزرگ و نامی ایران می باشند، در تاریخ 27 شهریور 1367 شمسی جان به جان آفرین تسلیم کره در مقبرة الشعرای تبریز به خاك سپرده شد. موزه استاد شهریار تبریز یکی از موزه‌های زیبای…