پل معلق مشکین شهر (تبریز)

پل معلق مشکین شهر (تبریز) پل معلق مشکین شهر / تجربه هیجان انگیز در میان آسمان و زمین پل معلق مشکین شهر پل معلق مشکین شهربه عنوان طویل ترین و مرتفع ترین پل معلق کابلی خاورمیانه در ارتفاع 80 متری…

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی در ایران سالانه هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می کنند و در حالی که از بیمه مسافرتی استفاده می کنند از مزایای آن بی خبر می باشند و در صورت نیاز و ضرورت در حالی که…

خرید از شهر وان

خرید از شهر وان

خرید از شهر وان  برای خرید از شهر وان توجه داشته باشید که سقف خرید را رعایت کنید که در هنگام خروج از شهر وان در گمرک گیر نکنید . برای اینکه از گمرک بدون جریمه خارج شوید در صورت…

دیدنی های استانبول

دیدنی های استانبول

دیدنی های استانبول جاذبه های گردشگری شهر استانبول به تنهایی می توانند یکی از دلایل اصلی سفر به شهر استانبول می باشد . برای یک سفر کوتاه و نسبتا کم هزینه هیچ جا بهتر از استانبول نمی باشد . شهری…