ارزروم کجاست؟

ارزروم و فلاتی که شهر بر آن بنا شده با رشته کوه ها و دشت های اطراف آن، مرتفع ترین شهرترکیه است. در شمال ارزروم آرتوین _ریزه، درغرب بایبورت _ارزینجان ، در جنوب بینگول_ موش و در  شرق آعری_کارس قرار دارد.ارزروم در شرق آناتولیا واقع شده است. شهر در دامنه کوه اعرلی از رشته کوههای پالاندوکن ساخته شده است.رود کاراسو که از سرچشمه های رود فرات است از این منطقه سرچشمه میگیرد.

از قرون وسطا ارزروم منزلگاه ومرکز دادو ستد کشورهای حوزه مدیترانه با ایران، هند و کشورهای آسیای میانه بوده است.ارزروم میزبان فرهنگهای مختلف نظیر بیزانس ،سلجوقی و عثمانی بوده و آثارهنری ارزنده ای همچون مدرسه دو مناره، مسجد اولو ، مدرسه یهودیه و قلعه ارزروم را تا به امروز به یادگار دارد.همچنین مراکز تاریخی مهمی همچون شهرباستانی آنی (250کیلومتری)و قلعه ایشاک پاشا (280 کیلوکتری) در نزدیکی شهر قراردارند..ارزروم از مزایای جغرافیای بسیار و موقعیت طبیعی ویژه ای برای تمرینات در ارتفاعات بالا، ورزشهای زمستانی و طبیعت گردی برخوردار بوده و بعلاوه دسترسی به آن نیز آسان می باشد.مرکز شهر تنها 10 کیلومتر با فرودگاه ارزروم فاصله دارد و پیست اسکی پالادوکن در 15 کیلومتری شهر می باشد.

ورزش های طبیعتی در ارزروم

درصد بخش جغرافیایی ارزروم را کوهها، و با3000  متر ارتفاع بلندی ، دره ها ، نهرها ،دریاچه ها، سازه های ژئولوژیکی، صخره های سارپ، کوههای زنجیره ای و ییلاقها تشکیل میدهند که از نظر ورزشهای طبیعتی بسیار مناسب است.ارزروم دارای پتانسیل بسیار بالایی برای ورزشهایی مانند راهپیمایی طبیعت، کوهنوردی، سافاری با جیپ، قایق سواری ، ماهیگیریريا، شکار و پاراژوت دارد.

راهپیمایی در طبیعت

این ورزش روز به روز در ارزرومراهمیت بیشتری پیدا می کند. پرتگاههایی که چشم انداز زیبایی به شهر میبخشند در کوهها ، تپه ها و ییلاقها وجود دارد.مخصوصا در مناطق کوههای پالان دوکن ،اوزون دره و ایسپیر این نوع ورزش بسیار مناسب است. سازه های ییلاقی درههای اوزون دره و دره ی درین متفاوت است که این خود باعث میشود گاهی از پرتگاهها گاهی از ایوانهای طبیعی گذر کرد.با پروژه ی داتور 9 مسیر برای دره اوزون دره و 8مسیر برای شهرستان ایسپیر مشخص شده است.

جیپ سافاری

در ارزروم که صاحب زیباییهای طبیعی و جالب توجه دارد، امکان جیپ سافاری نیز وجود دارد، ودر راههایی از جمله اوزون دره _ تنگه ی زوقرا، ییلاق سردارلی _  اوزون کاواک ، هفت دریاچه ها _ کالاوان ، اهلاتلی _زارنیچ، ایسپیر _ ییلاق بنفش و یول دره _ نارمان وجود دارد.

قایق سواری

نهر چوروح برای قایق سواری بسیار مناسب است ودر شهرستان ایسپیر قراردارد.این نهر در دنیا بالاترین سرعت جریان را دارد و در سال 1993 صاحبخانه ی بازیهای جهانی قهرمانی رافتینگ شده است.نهرچوروح دارای پارکورهای سخت می باشد در عوض رودخانه ی تورتوم  واقع در شهرستان اوزون دره دارای پارکورهای آسانتر هم هست که هر فرد قایق سوار کاربلد یا مبتدی بتواند در آنجا قایق سواری کند.ماه های مناسب رافتینگ: اردیبهشت _ خرداد می باشد. هر دو نهر و دریاچه مناسب رافتینگ هستند ولی دریاچه ی تورتوم برای قایق رانی در آبهای ساکن مناسبتر است.در سواحل دریاچه ی تورتوم برای قایق سواری سکو و اسکله موجود است.

ماهیگیری با قلاب

ارزروم بعلت دارا بودن آبهای جاری ، نهر ها و رودخانه ها و سطح آب های پهن و عمیقاز نظر ماهی گیری خیلی مناسب است. دریاچه ی چوروح ،تورتوم،اودوک، دره ی سیراکوناک ایسپیرهفت دریاچه ها ماهیهایی از نوع: ماهی سفید کپور وجود دارد.ماهی سفید خالدار به علت آب و هوای کثیف و صید غیر مجاز تعدادشان کم می باشد. برای ماهیگیری با قلاب، نیم جزیره ی بزبورون واقع در دریاچه ی تورتوم توصیه میشود. در جاهایی مانند ایسپیر ، هفت دریاچه ها، سد کوزگون بورون و خرابه ها امکان کمپ گزینی وجود دارد.

شکار

ارزروم دارای جاهای زیادی برای شکار می باشد در این مناطق حیواناتی از جمله بز وحشی ، بز شاخدار کوهی، خرگوش وحشی، خوک وحشی و پرندگانی از جمله کبک حنایی، کبک ککه مک دار، کبک صخره ای و بلدرچین وجود دارد.دراشکاله کاراسو پانسینلر جنوبی، خراسان طاهر حجا ، کوپروکوی یاغان و راه بازار چاتال باغچه میتوان شکار کرد. برای قوانین جدید شکار میتوان از شهرداری رزروم وزارت محیط زیست و جنگل اطلاعات کسب کرد.

پاراشوت

ارزروم با کوهها و تپه های بلندی ک دارد جای بسیار مناسبی برای پاراشوت می باشد.در کوههای پالان دوکن و اطراف دریاچه ی تورتوم و بعد از ان در سایر نقاط استان میتوان این ورزش را انجام داد.

دیگر ورزشهای طبیعت

در دریاچه یتورتوم فعالیت هایی مانند قایق رانی ، گشتن با وسایل نقلیه ی موتور دار ابی ، پارو زدن ، اسکی روی آب و مسابقه ماکت میتوان انجام داد. صخره نوردی و غار پیمایی را در ایسپیر و اولتور میتوان انجام داد.