عوارض خروج از کشور 3 برابر شد

بر پایه لایحه بودجه سال 97 که رئیس جمهور کشور به تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد عوارض خروج از کشور طی رشدی بی سابقه از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسید که افزایش 3 برابری داشته است . بر اساس یکی از ردیف های جداول مربوط به هزینه های خدمت مجموعه نیروی انتظامی در بخش درآمد ها آمده است عوارض خروج از کشور بری خروج مسافرین از مرز های کشور برای زائرین حج (عمره و تمتع) و عتبات عالیات به ازای هر تن 110 هزار تومان و برای سفر های دیگر 220 هزار تومان می باشد .

آن گونه که در توضیحات پیوست تعرفه های در آمدی این تعرفه های گران شده برای بار نخست خروج از کشور می باشد و عوارض خروج از کشور برای بار دوم 50 درصد افزایش خواهد یافت و در نوبت سوم به بعد افزایش 100 درصدی خواهد داشت . تبصره ای که عوارض خروج از کشور به 440 هزار تومان افزایش می دهد یعنی رشد 6 برابری این تعرفه که نسبت به سالیان متمادی به نوعی رکورد شکنی محسوب می شود که هم اکنون نشانه های نارضایتی عموم در سرتاسر فضای مجازی شده است . 
 

عوارض خروج از کشور 3 برابر شد

به این دسته از ایرانیانی که باید پیه عوارض خروج از کشور را به تنشان بمالند، مشکلاتی که در مسیر راه دانشجویان ایرانی که در دیگر کشورها به تحصیل مشغولند، پژوهشگرانی که در سمینارهای بین المللی حضور می‌یابند و… را هم می‌توان افزود تا این افزایش چندین برابری مهم تر جلوه کرده و واکنش نمایندگان مجلس به این بخش از لایحه بودجه، کلیدی به نظر برسد؛ واکنشی که به زودی بروز و نمود خواهد یافت و چه خوب خواهد بود اگر به توضیح خواستن از دولتمردان در این خصوص و فراهم آمدن فضای شنیدن استدلالشان برای چنین افزایش بی سابقه ای منجر شود . 

کانال تلگرام : https://t.me/behparvaz