7 شب و 8 روز     ایران ایر     28 اسفند
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
SURTEL B.B 4,400,000 5,100,000 --- --- ---
GRAND SAHIN H.B 4,800,000 5,700,000 --- --- ---
BLUE SEA B.B 4,600,000 5,700,000 --- --- ---
DABAKLAR H.B 4,900,000 5,900,000 --- --- ---
BELMARE ALL 5,100,000 6,200,000 --- --- ---
THE PANORMA HILL ALL 5,500,000 6,600,000 --- --- ---
THE PANORMA HILL ALL 5,800,000 6,900,000 --- --- SEA VIEW
LADONIA ADAKULE ALL 6,100,000 7,500,000 --- --- ---
ARIA CLAROS ALL 6,500,000 8,100,000 --- --- ---
TUSAN BEACH ALL 6,700,000 8,500,000 --- --- ---
FANTASIA HOTEL ALL 6,900,000 8,800,000 --- --- ---
RAMADA RESORT B.B 7,000,000 9,000,000 --- --- ---
LE BLEU RESORT UALL 7,150,000 9,100,000 --- --- ANEX ROOM
LE BLEU RESORT UALL 7,450,000 9,600,000 --- --- SEA VIEW
KORUMAR DELUX ALL 7,500,000 9,600,000 --- --- ---
PINE BAY HOLIDAY ALL 7,500,000 10,100,000 --- --- SEA VIEW
RAMADA RESORT ALL 7,650,000 10,200,000 --- --- SEA VIEW
KORUMAR EPHESUS UALL 8,500,000 11,200,000 --- --- ---
CHARISMA DELUX ALL 8,650,000 11,900,000 --- --- ---
هتل SURTEL
درجه
خدمات B.B
دو تخته 4,400,000
یک تخته 5,100,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل GRAND SAHIN
درجه
خدمات H.B
دو تخته 4,800,000
یک تخته 5,700,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل BLUE SEA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 4,600,000
یک تخته 5,700,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل DABAKLAR
درجه
خدمات H.B
دو تخته 4,900,000
یک تخته 5,900,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل BELMARE
درجه
خدمات ALL
دو تخته 5,100,000
یک تخته 6,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل THE PANORMA HILL
درجه
خدمات ALL
دو تخته 5,500,000
یک تخته 6,600,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل THE PANORMA HILL
درجه
خدمات ALL
دو تخته 5,800,000
یک تخته 6,900,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات SEA VIEW
هتل LADONIA ADAKULE
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,100,000
یک تخته 7,500,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ARIA CLAROS
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,500,000
یک تخته 8,100,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل TUSAN BEACH
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,700,000
یک تخته 8,500,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل FANTASIA HOTEL
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,900,000
یک تخته 8,800,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل RAMADA RESORT
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,000,000
یک تخته 9,000,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل LE BLEU RESORT
درجه
خدمات UALL
دو تخته 7,150,000
یک تخته 9,100,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ANEX ROOM
هتل LE BLEU RESORT
درجه
خدمات UALL
دو تخته 7,450,000
یک تخته 9,600,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات SEA VIEW
هتل KORUMAR DELUX
درجه
خدمات ALL
دو تخته 7,500,000
یک تخته 9,600,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل PINE BAY HOLIDAY
درجه
خدمات ALL
دو تخته 7,500,000
یک تخته 10,100,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات SEA VIEW
هتل RAMADA RESORT
درجه
خدمات ALL
دو تخته 7,650,000
یک تخته 10,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات SEA VIEW
هتل KORUMAR EPHESUS
درجه
خدمات UALL
دو تخته 8,500,000
یک تخته 11,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل CHARISMA DELUX
درجه
خدمات ALL
دو تخته 8,650,000
یک تخته 11,900,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

خدمات : بليط رفت برگشت تبريز - ازمير - تبريز، ترانسفر فرودگاهی، 7شب و 8روز اقامت در هتل، بيمه مسافرتی، ليدر فارسی زبان
1- پرواز چارتر و هتل ها گارانتي و در صورت استرداد جريمه کنسلی طبق قوانين جهانگردی تور های چارتری مي باشد.
2- اعتبار پاسپورت حداقل 6ماه بوده و وارد کردن اطلاعات پاسپورت جهت صدور بيمه نامه مسافرتي الزامي است.
3- نرخ تور کودک زير 2سال مبلغ 400.000تومان مي باشد.
4- در صورت وجود دو کودک زير 12سال در يک اتاق هزينه کودک دوم جداگانه محاسبه خواهد شد.**
5- پرواز بيزنس کلاس 500هزار تومان افزايش نرخ دارد


6- 6 فروردین 300000 کاهش نرخ