6 شب و 7 روز     سان اکسپرس     3 آبان
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
DABAKLAR H.B 4,120,000 5,250,000 --- --- ---
TUSAN BRACH ALL 5,240,000 7,210,000 --- --- ---
KORUMAR DELUXE ALL 6,100,000 8,705,000 --- --- ---
KORUMAR EPHESUS ALL 6,230,000 8,940,000 --- --- ---
هتل DABAKLAR
درجه
خدمات H.B
دو تخته 4,120,000
یک تخته 5,250,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل TUSAN BRACH
درجه
خدمات ALL
دو تخته 5,240,000
یک تخته 7,210,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KORUMAR DELUXE
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,100,000
یک تخته 8,705,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KORUMAR EPHESUS
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,230,000
یک تخته 8,940,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران

ارتباط با ادمین:
@behparvaz_tabriz
"به پرواز تبریز"
*
04135543726-7
09120384325
*
https://www.instagram.com/behparvaz/