2 شب و 3 روز     ون ترک     اسفندماه 97
هتل درجه خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
ساردور (Sardur)B.B 2 شب 340,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 450,000 --- 150,000 --- ---
سمیرا (Semira)B.B 2 شب 440,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 560,000 --- 150,000 --- ---
دمیت پارک (Demit Park)B.B 2 شب 440,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 560,000 --- 150,000 --- ---
رویال برک(Royal Berk)B.B 2 شب 510,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 670,000 --- 150,000 --- ---
کرنر (Corner)B.B 2 شب 440,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 560,000 --- 150,000 --- ---
مونلایت (Moonlight)B.B 2 شب 510,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 670,000 --- 150,000 --- ---
تامارا (Tamara)B.B 2 شب 540,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 710,000 --- 150,000 --- ---
هالدی (Haldi)B.B 2 شب 610,000 --- 150,000 --- ---
3 شب 820,000 --- 150,000 --- ---
هتل ساردور (Sardur)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 340,000 450,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل سمیرا (Semira)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 440,000 560,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل دمیت پارک (Demit Park)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 440,000 560,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل رویال برک(Royal Berk)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 510,000 670,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل کرنر (Corner)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 440,000 560,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل مونلایت (Moonlight)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 510,000 670,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل تامارا (Tamara)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 540,000 710,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هالدی (Haldi)
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 610,000 820,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت 150,000 150,000
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---

توضیحات

رفت و برگشت با ون ترک
2 شب و 3 روز اقامت در هتل
صبحانه
بیمه مسافرتی

خروجی برعهده مسافران می باشد.
جهت زرزو تور یا اطلاعات بیشتر در مورد پکیج تور با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325