3 شب و 4 روز     ایران ایرتور     همه روزه
هتل خدمات درجه دو تخته سه تخته توضیحات
آپارتمان راهیان نور هشتم F.B 855,000 --- ---
هتل مرمر F.B 970,000 --- ---
هتل عماد F.B 1,080,000 --- ---
ایران زمین F.B 1,210,000 --- ---
هتل آپارتمان راهیان نور هشتم
خدمات F.B
درجه
دو تخته 855,000
سه تخته ---
توضیحات ---
هتل هتل مرمر
خدمات F.B
درجه
دو تخته 970,000
سه تخته ---
توضیحات ---
هتل هتل عماد
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,080,000
سه تخته ---
توضیحات ---
هتل ایران زمین
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,210,000
سه تخته ---
توضیحات ---

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایران ایرتور
3 شب و 4 روز اقامت
ویژه 7 اسفند ماه
صبحانه نهار شام
استقبال فرودگاهی
بیمه مسافرتی
آژانس هواپیمائی "به پرواز"
04135543727
09120384325