3 شب و 4 روز     ایران ایرتور     29 تیر

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایران ایرتور
3 شب و 4 روز اقامت
صبحانه نهار شام
استقبال فرودگاهی
بیمه مسافرتی
آژانس هواپیمائی "به پرواز"
04135543727
09120384325