6 شب و 7 روز     سان اکسپرس     21 ، 20 ، 14 ، 13 اردیبهشت ماه
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Belkon Hotel UALL 4,380,000 5,590,000 --- --- ---
Trans Atlantik UALL 5,280,000 7,070,000 --- --- ---
Grand Park Kemer UALL 6,000,000 8,560,000 --- --- ---
Club Hotel Sera B.B 6,000,000 8,560,000 --- --- ---
Karmir Resort B.B 6,000,000 8,850,000 --- --- ---
Rixos Downtown B.B 6,300,000 9,410,000 --- --- ---
Kervansaray Lara B.B 6,600,000 9,250,000 --- --- ---
Orang County B.B 7,020,000 9,940,000 --- --- ---
Baia Lara B.B 7,500,000 10,730,000 --- --- ---
Granada Luxury B.B 7,500,000 10,730,000 --- --- ---
Royal Wings B.B 8,340,000 12,120,000 --- --- ---
Spice Hotel B.B 8,340,000 12,120,000 --- --- ---
ROyal Seginus B.B 8,340,000 12,120,000 --- --- ---
Royal Holiday Palace B.B 8,340,000 12,120,000 --- --- ---
Fame Residence B.B 8,400,000 12,780,000 --- --- ---
هتل Belkon Hotel
درجه
خدمات UALL
دو تخته 4,380,000
یک تخته 5,590,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Trans Atlantik
درجه
خدمات UALL
دو تخته 5,280,000
یک تخته 7,070,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Grand Park Kemer
درجه
خدمات UALL
دو تخته 6,000,000
یک تخته 8,560,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Club Hotel Sera
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,000,000
یک تخته 8,560,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Karmir Resort
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,000,000
یک تخته 8,850,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Rixos Downtown
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,300,000
یک تخته 9,410,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Kervansaray Lara
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,600,000
یک تخته 9,250,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Orang County
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,020,000
یک تخته 9,940,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Baia Lara
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,500,000
یک تخته 10,730,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Granada Luxury
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,500,000
یک تخته 10,730,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Royal Wings
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,340,000
یک تخته 12,120,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Spice Hotel
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,340,000
یک تخته 12,120,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ROyal Seginus
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,340,000
یک تخته 12,120,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Royal Holiday Palace
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,340,000
یک تخته 12,120,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Fame Residence
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,400,000
یک تخته 12,780,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور هوایی آنتالیا از تهران
با پرواز سان اکسپرس از تهران
پرواز روز های 13 ، 14 ، 20 و 21 اردیبهشت ماه
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
*
خروجی برعهده مسافرین می باشد.

*

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.