6 شب و 7 روز     سان اکسپرس     ویژه 5,6,7 دی ماه
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Belkon Hotel UALL 3,190,000 3,550,000 --- --- ---
RIXOS LEGENDS ALL 10,290,000 14,190,000 --- --- ---
Grand park Lara ALL 4,850,000 6,290,000 --- --- ---
Miracle resort UALL 6,390,000 8,340,000 --- --- ---
Granada Luxury UALL 9,690,000 13,290,000 --- --- ---
SUENO DELUXE UALL 7,890,000 10,590,000 --- --- ---
TITANIC BEACH ALL 6,690,000 8,790,000 --- --- ---
Royal Holiday Palace UALL 8,490,000 11,490,000 --- --- ---
KAYA PALAZZO UALL 8,790,000 11,940,000 --- --- ---
هتل Belkon Hotel
درجه
خدمات UALL
دو تخته 3,190,000
یک تخته 3,550,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل RIXOS LEGENDS
درجه
خدمات ALL
دو تخته 10,290,000
یک تخته 14,190,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Grand park Lara
درجه
خدمات ALL
دو تخته 4,850,000
یک تخته 6,290,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Miracle resort
درجه
خدمات UALL
دو تخته 6,390,000
یک تخته 8,340,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Granada Luxury
درجه
خدمات UALL
دو تخته 9,690,000
یک تخته 13,290,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SUENO DELUXE
درجه
خدمات UALL
دو تخته 7,890,000
یک تخته 10,590,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل TITANIC BEACH
درجه
خدمات ALL
دو تخته 6,690,000
یک تخته 8,790,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Royal Holiday Palace
درجه
خدمات UALL
دو تخته 8,490,000
یک تخته 11,490,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KAYA PALAZZO
درجه
خدمات UALL
دو تخته 8,790,000
یک تخته 11,940,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور هوایی آنتالیا از تهران
با پرواز سان اکسپرس از تهران
پرواز ویژه 5,6,7 دی ماه

ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
*
خروجی برعهده مسافرین می باشد.

*

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.