6 شب و 7 روز     سان اکسپرس     ویژه نوروز 1399
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Karmir Resort UALL 7,115,000 8,590,000 --- --- ---
12RIXOS LEGENDS ALL 12,590,000 17,905,000 --- --- ---
Grand park Lara ALL 7,840,000 9,540,000 --- --- ---
Titanic Beach ALL 10,680,000 13,515,000 --- --- ---
Titanic Deluxe UALL 11,075,000 14,110,000 --- --- ---
SUENO DELUXE UALL 11,735,000 15,100,000 --- --- ---
TITANIC DELUXE ALL 11,075,000 14,110,000 --- --- ---
Royal Holiday Palace UALL 10,680,000 13,515,000 --- --- ---
KAYA PALAZZO UALL 10,890,000 14,455,000 --- --- ---
هتل Karmir Resort
درجه
خدمات UALL
دو تخته 7,115,000
یک تخته 8,590,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل 12RIXOS LEGENDS
درجه
خدمات ALL
دو تخته 12,590,000
یک تخته 17,905,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Grand park Lara
درجه
خدمات ALL
دو تخته 7,840,000
یک تخته 9,540,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Titanic Beach
درجه
خدمات ALL
دو تخته 10,680,000
یک تخته 13,515,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Titanic Deluxe
درجه
خدمات UALL
دو تخته 11,075,000
یک تخته 14,110,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SUENO DELUXE
درجه
خدمات UALL
دو تخته 11,735,000
یک تخته 15,100,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل TITANIC DELUXE
درجه
خدمات ALL
دو تخته 11,075,000
یک تخته 14,110,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Royal Holiday Palace
درجه
خدمات UALL
دو تخته 10,680,000
یک تخته 13,515,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KAYA PALAZZO
درجه
خدمات UALL
دو تخته 10,890,000
یک تخته 14,455,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور هوایی آنتالیا از تهران
با پرواز سان اکسپرس از تهران
پرواز ویژه نوروز 1399

ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
*
خروجی برعهده مسافرین می باشد.

*

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.