قلعه بابک کجاست چگونه می توان به آنجا سفرکرد

قلعه بابک کجاست چگونه می توان به آنجا سفرکرد

قلعه بابک کجاست چگونه می توان به آنجا سفرکرد

قلعه بابک
معرفی قلعه بابک

قلعه جمهور معروف به قلعه بابک در 50 کیلومتری شمال شهرستان اهر و در ارتفاعات غربی شعبه ای از رودبزرگ قره سو قرار دارد، منطقه ای که به نام کلیبر معروف است.دژبابک خرمدین دژی است بر فراز قله کوهستانی در حدود 2300 تا 2700 متر بلندتر از سطح دریا قرار گرفته است.
اطراف این قلعه را از هر طرف دره های عمیقی با 400 تا 600 متر عمق فرا گرفته است و تنها از یک سو راهی باریک و صعب العبور جهت دسترسی به این قلعه وجود دارد.قلعه بابک که به نام قلعه بابک ، دژ بابک و قلعه جمهور هم معروف است.دژ و مقر سردار،تاریخی ایران ، بابک خرم دین بوده است که در هنگام قیام علیه  دستگاه خلافت عباسی در قرن سوم هجری ساخته شده است.

مسافت راه کلیبر تا قلعه بابک با اینکه از 3 کیلومتر تجاوز نمی کندولی بسیاردشوار استو به هنگلم عبور باید گردنه ها و گذرگاه های خطرناکی را پشت سرگذاشت.قبل از رسیدن به دروازه و ورود به بنای مستحکم دژه باید از معبری عبور کرد که به صورت دالانی است و از سنگ های منظم طبیعی شکل گرفته است و تنها گنجایش عبور یک نفر را دارد و دو نفر به سختی می توانند از آن بگذرند.
فاصله این معبر تا باروی قلعه در حدود 200 متر است و مقابل آن قرار دارد. از همین نقطه است که صعوبت راه و ابهت خاص این قلعه رفیع و موقعیت خیره کننده آن ببینده را به اعجاب  وا می دارد.امتداد بصری معبر در نهایت به دروازه ی قلعه ختم می شود و دقیقا در راستای آن قرار دارد که باعث میشود ورودهر تازه وارد و سپاهی از طریق دو برج دیده بانی در سمت دروازه ورودی قابل رویت باشد.

برای نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه ی اصلی است و از کوهستان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد.باگذر از دروازه ورودی و پشت سر گذاشتن بارو، جهت رسیدن به دژ اصلی باید از گذرگاه باریک که حدودا 100 متر صعود از ارتفاع را نیز .به همراه دارد .

کانال تلگرام : https://t.me/behparvaz