3 شب و 4 روز     اتوبوس     همه روزه به جز جمعه ها
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Riva B.B 1,400,000 1,700,000 1,200,000 900,000 ---
Blu Star B.B 1,460,000 1,830,000 1,340,000 900,000 ---
All Star B.B 1,540,000 1,950,000 1,340,000 900,000 ---
Gorgud B.B 1,540,000 1,950,000 1,340,000 900,000 ---
Askar B.B 1,580,000 2,080,000 1,460,000 900,000 ---
Royal B.B 1,580,000 2,080,000 1,460,000 900,000 ---
Consul B.B 1,580,000 2,080,000 1,460,000 900,000 ---
Golden Shine B.B 1,580,000 2,080,000 1,460,000 900,000 ---
Metrocity B.B 1,660,000 2,200,000 1,460,000 900,000 ---
هتل Riva
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,400,000
یک تخته 1,700,000
کودک با تخت 1,200,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Blu Star
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,460,000
یک تخته 1,830,000
کودک با تخت 1,340,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل All Star
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,540,000
یک تخته 1,950,000
کودک با تخت 1,340,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Gorgud
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,540,000
یک تخته 1,950,000
کودک با تخت 1,340,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Askar
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,580,000
یک تخته 2,080,000
کودک با تخت 1,460,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Royal
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,580,000
یک تخته 2,080,000
کودک با تخت 1,460,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Consul
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,580,000
یک تخته 2,080,000
کودک با تخت 1,460,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Golden Shine
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,580,000
یک تخته 2,080,000
کودک با تخت 1,460,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---
هتل Metrocity
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,660,000
یک تخته 2,200,000
کودک با تخت 1,460,000
کودک بدون تخت 900,000
توضیحات ---

توضیحات

رفت و برگشت با اتوبوس VIP
3 شب و 4 روز اقامت با صبحانه
گشت شهری با نهار
ویزای رایگان
بیمه مسافرتی
لیدربه دلیل نوسانات ارزی جهت اطلاع از نرخ دقیق پکیج با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325
ارتباط از طریق تلگرام:
Behparvaz_tabriz@