4 شب و 5 روز     اتوبوس     یکشنبه ها و چهارشنبه ها
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
MARI B.B 1,390,000 2,090,000 --- --- ---
ROYAL PALACE B.B 1,620,000 2,440,000 --- --- ---
Old Garden B.B 1,670,000 2,230,000 --- --- ---
VANILLA B.B 1,830,000 2,500,000 --- --- ---
SKY INN B.B 1,880,000 2,650,000 --- --- ---
ALIK B.B 1,880,000 2,650,000 --- --- ---
LEGACY B.B 1,880,000 2,650,000 --- --- ---
EUPHORIA B.B 3,000,000 5,300,000 --- --- ---
WELMOND B.B 3,200,000 5,300,000 --- --- ---
هتل MARI
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,390,000
یک تخته 2,090,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ROYAL PALACE
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,620,000
یک تخته 2,440,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Old Garden
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,670,000
یک تخته 2,230,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل VANILLA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,830,000
یک تخته 2,500,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SKY INN
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,880,000
یک تخته 2,650,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ALIK
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,880,000
یک تخته 2,650,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل LEGACY
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,880,000
یک تخته 2,650,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل EUPHORIA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 3,000,000
یک تخته 5,300,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل WELMOND
درجه
خدمات B.B
دو تخته 3,200,000
یک تخته 5,300,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

حرکت روزهای یکشنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته

ترانسفر با اتوبوس VIP از تبریز

4 شب اقامت با صبحانه ، یک گشت شهری ، لیدر ، سیمکارت

نرخ دلار با 14000 محاسبه شده و قیمتها به روز محاسبه خواهد شد .