4 شب و 5 روز     اتوبوس     یکشنبه ها و چهارشنبه ها
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
MARI B.B 1,560,000 --- --- --- ---
ROYAL PALACE B.B 1,800,000 --- --- --- ---
VANILLA B.B 1,800,000 --- --- --- ---
SKY INN B.B 2,400,000 --- --- --- ---
ALIK B.B 1,920,000 --- --- --- ---
LEGACY B.B 1,920,000 --- --- --- ---
هتل MARI
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,560,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ROYAL PALACE
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,800,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل VANILLA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,800,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SKY INN
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,400,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ALIK
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,920,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل LEGACY
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,920,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور زمینی باتومی از تبریز

حرکت روزهای یکشنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته

این پک فقط، شامل چهارشب،هتل باصبحانه،رفت وبرگشت اتوبوس وی ای پی25نفره میباشد،مابقی خدمات ،اعم از تورهای درون وبرون شهری ،وسیمکارت باپرداخت هزینه مباشد

آژانس هواپیمایی "به پرواز تبریز"
@Behparvaz
04135543726-7
www.TabrizTour.com
09120384325
ارتباط از طریق تلگرام
@behparvaz_tabriz