3 شب و 4 روز     اتوبوس     همه روزه
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Baxos B.B 1,180,000 --- --- --- ---
Bella B.B 1,380,000 --- --- --- ---
Nork Residence B.B 1,400,000 --- --- --- ---
Regineh B.B 1,440,000 --- --- --- ---
Metropol B.B 16,500,000 --- --- --- ---
Aquatek B.B 1,750,000 --- --- --- ---
هتل Baxos
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,180,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Bella
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,380,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Nork Residence
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,400,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Regineh
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,440,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Metropol
درجه
خدمات B.B
دو تخته 16,500,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Aquatek
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,750,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

حرکت همه روزه از تبریز و تهران
همه روزه
رفت و برگشت با اتوبوس 25 نفره
3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر
یک گشت شهری با ناهار
سیمکارت
لیدر فارسی زبان

اژانس هواپیمائی"به پرواز"
04135543727
09120384325

ارتباط از طریق تلگرام:
Behparvaz_tabriz@