3 شب و 4 روز     اتوبوس     بهار 98
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Baxos B.B 1,430,000 --- --- --- ---
Nork Residence B.B 1,430,000 --- --- --- ---
Artsakh F.B 1,660,000 --- --- --- ---
Silachi B.B 1,970,000 --- --- --- ---
Metropol B.B 2,200,000 --- --- --- ---
B.B --- --- --- --- ---
هتل Baxos
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,430,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Nork Residence
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,430,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Artsakh
درجه
خدمات F.B
دو تخته 1,660,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Silachi
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,970,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Metropol
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,200,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل
درجه
خدمات B.B
دو تخته ---
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

حرکت همه روزه از تبریز و تهران
رفت و برگشت با اتوبوس 25 نفره
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
یک گشت شهری با ناهار
سیمکارت
لیدر

اژانس هواپیمائی"به پرواز"
04135543727
09120384325

ارتباط از طریق تلگرام:
Behparvaz_tabriz@