7 شب و 8 روز     ایران ایرتور     28 اسفند
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
LIFE CORNER B.B 5,100,000 6,200,000 --- --- ---
VOLLEY B.B 5,950,000 7,400,000 --- --- ---
VOLLEY H.B 6,800,000 8,600,000 --- --- ---
KAYA PRESTIGE B.B 6,200,000 7,800,000 --- --- ---
KAYA PRESTIGE H.B 6,500,000 8,200,000 --- --- ---
KORDON B.B 6,400,000 8,700,000 --- --- ---
KARACA B.B 6,400,000 8,200,000 --- --- ---
KARACA H.B 6,900,000 8,699,998 --- --- ---
RAMADA PLAZA B.B 6,950,000 9,900,000 --- --- ---
EGE PALAS B.B 7,500,000 9,500,000 --- --- ---
RENAISSANSE B.B 7,800,000 11,200,000 --- --- ---
DOUBLE TREE BY HILTON H.B 8,300,000 11,400,000 --- --- ---
HILTON GARDEN INN B.B 7,700,000 11,200,000 --- --- ---
HILTON GARDEN INN H.B 8,000,000 11,600,000 --- --- ---
MOVENPICK IZMIR B.B 8,200,000 1,180,000 --- --- ---
HILTON B.B 8,600,000 1,200,000 --- --- ---
HILTON H.B 9,600,000 12,500,000 --- --- ---
SWISS B.B 9,700,000 13,800,000 --- --- ---
هتل LIFE CORNER
درجه
خدمات B.B
دو تخته 5,100,000
یک تخته 6,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل VOLLEY
درجه
خدمات B.B
دو تخته 5,950,000
یک تخته 7,400,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل VOLLEY
درجه
خدمات H.B
دو تخته 6,800,000
یک تخته 8,600,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KAYA PRESTIGE
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,200,000
یک تخته 7,800,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KAYA PRESTIGE
درجه
خدمات H.B
دو تخته 6,500,000
یک تخته 8,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KORDON
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,400,000
یک تخته 8,700,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KARACA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,400,000
یک تخته 8,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KARACA
درجه
خدمات H.B
دو تخته 6,900,000
یک تخته 8,699,998
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل RAMADA PLAZA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 6,950,000
یک تخته 9,900,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل EGE PALAS
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,500,000
یک تخته 9,500,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل RENAISSANSE
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,800,000
یک تخته 11,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل DOUBLE TREE BY HILTON
درجه
خدمات H.B
دو تخته 8,300,000
یک تخته 11,400,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل HILTON GARDEN INN
درجه
خدمات B.B
دو تخته 7,700,000
یک تخته 11,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل HILTON GARDEN INN
درجه
خدمات H.B
دو تخته 8,000,000
یک تخته 11,600,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل MOVENPICK IZMIR
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,200,000
یک تخته 1,180,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل HILTON
درجه
خدمات B.B
دو تخته 8,600,000
یک تخته 1,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل HILTON
درجه
خدمات H.B
دو تخته 9,600,000
یک تخته 12,500,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SWISS
درجه
خدمات B.B
دو تخته 9,700,000
یک تخته 13,800,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

خدمات : بليط رفت برگشت تبريز- ازمير- تبريز، ترانسفر فرودگاهی، 7شب و 8روز اقامت در هتل، بيمه مسافرتی، ليدر فارسی زبان،
1- پرواز چارتر و در صورت استرداد جريمه کنسلی طبق قوانين جهانگردی تورهای چارتری مي باشد.
2- اعتبار پاسپورت حداقل 6ماه بوده و وارد کردن اطلاعات پاسپورت جهت صدور بيمه نامه مسافرتي الزامي است.
4- نرخ تور کودک زير 2سال مبلغ 400هزارتومان مي باشد.
4- در صورت وجود دو کودک زير 12سال در يک اتاق هزينه کودک دوم جداگانه محاسبه خواهد شد.**
-5پرواز بيزنس کلاس 500هزار تومان افزايش نرخ دارد.