نام هتل خدمات هتل قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته کودک بدون تخت کودک با تخت توضیحات
هتل CAG ارزروم
وای فای ترانسفر
12,000,000 12,400,000 8,000,000
تست 2 3 ستاره وای فای 15,000,000 12,300,000 4,000,000
تست 3 3 ستاره وای فای 16,000,000 12,100,000 3,000,000