موزه ی آذربایجان تبریز

موزه ی آذربایجان تبریز

موزه ی آذربایجان تبریز موزه آذربایجان یکی از مهمترین موزه های آذربایجان است . که در شهر تبریز خیابان امام کنار مسجد کبود قرار گرفته است موزه آذربایجان که به عنوان دومین موزه تاریخی ایران پس از موزه های ملی…

موزه آذربایجان تبریز،دومین موزه تاریخی در سطح کشور

موزه آذربایجان تبریز،دومین موزه تاریخی در سطح کشور

موزه آذربایجان تبریز،دومین موزه تاریخی در سطح کشور است.این موزه در سال 1341 در کنار مسجد کبود مورد بهره برداری قرار گرفت.موزه آذربایجان با مساحت 2400 متر مربع شامل سه سالن نمایش می باشد که 2300 قطعه اشیای تاریخی با…