مسجد کبود تبریز و راز قبرهای درون آن

مسجد کبود تبریز و راز قبرهای درون آن

مسجد کبود تبریز ، شاهکار هنر و معماری پس از اسلام که به دستور ابومظفر جهانشاه قراقویونلو بنا شده،همچون نگین فیروزه ای بر انگشتری جهان اسلام می درخشد. مسجد کبود دارای کاشی هایی فیروزه ای و لاجوردی بوده که همچنین خط…