باقلوا خوراکی سنتی ترکان آسیای میانه

باقلوا خوراکی سنتی ترکان آسیای میانه

باقلوا عنوان یک شیرینی بسیار لذیذ بوده که در کشور هایی نظیر ایران،ترکیه و برخی مناطق روسیه پخته و مصرف می شود.این شیرینی به عنوان خوراکی سنتی ترکان آسیای میانه(ترکمان های قدیم) نیز معرفی می شود.این شیرینی را در ایران…