5 شب و 6 روز     ایران ایرتور     20 اسفند
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
OZYAVUZ B.B 1,950,000 --- --- --- ---
SABENA B.B 1,990,000 --- --- --- ---
THE CITY PORT B.B 2,300,000 --- --- --- ---
ARSIMA B.B 2,450,000 --- --- --- ---
DORA B.B 2,400,000 --- --- --- ---
CUMBALI B.B 2,500,000 --- --- --- ---
MY BADE B.B 2,750,000 --- --- --- ---
PARK BY CLOVER B.B 2,850,000 --- --- --- ---
THE MARMARA B.B 2,950,000 --- --- --- ---
GREEN PARK B.B 3,100,000 --- --- --- ---
METROPOLITAN B.B 3,500,000 --- --- --- ---
BIZ CEVAHIR B.B 3,800,000 --- --- --- ---
هتل OZYAVUZ
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,950,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SABENA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,990,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل THE CITY PORT
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,300,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ARSIMA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,450,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل DORA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,400,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل CUMBALI
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,500,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل MY BADE
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,750,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل PARK BY CLOVER
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,850,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل THE MARMARA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,950,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل GREEN PARK
درجه
خدمات B.B
دو تخته 3,100,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل METROPOLITAN
درجه
خدمات B.B
دو تخته 3,500,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل BIZ CEVAHIR
درجه
خدمات B.B
دو تخته 3,800,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور هوایی 4 شب و 5 روزه استانبول از تبریز

ویژه 20 اسفند باپرواز ایران ایرتور

جهت رزرو تور با آژانس به پرواز تماس بگیرید :

04135543726-7

با عضویت در کانال " به پرواز " از بروزترین نرخ ها با خبر شوید :

behparvaz@

ارتباط از طریق تلگرام

09120384325