3 شب و 4 روز     ون ترک     نوروز 98
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
سمیرا B.B 850,000 --- --- 250,000 ---
ساردور B.B 1,077,000 --- --- 250,000 ---
رویال برک B.B 1,120,000 --- --- 250,000 ---
گرند B.B 1,470,000 --- --- 250,000 ---
هالدی B.B 1,550,000 --- --- 250,000 ---
هتل سمیرا
درجه
خدمات B.B
دو تخته 850,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت 250,000
توضیحات ---
هتل ساردور
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,077,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت 250,000
توضیحات ---
هتل رویال برک
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,120,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت 250,000
توضیحات ---
هتل گرند
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,470,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت 250,000
توضیحات ---
هتل هالدی
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,550,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت 250,000
توضیحات ---

توضیحات

ترانسفر رفت و برگشت (تبریز_ وان) _ اقامت با صبحانه_ بیمه مسافرتی

به دلیل نوسانات ارزی جهت اطلاع از نرخ دقیق پکیج ها با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325
ارتباط از طریق تلگرام:
Behparvaz_tabriz@