3 شب و 4 روز     ایران ایرتور     29 آبان
هتل خدمات درجه دو تخته سه تخته توضیحات
آپارتمان راهیان نور هشتم F.B 987,000 --- سرشور 37
هتل امینیان F.B 1,008,000 --- امام رضای 16
ایران زمین F.B 1,343,000 --- امام رضای 2
عماد F.B 1,213,000 --- میدان طبرسی
هتل درویشی F.B 1,890,000 --- خيابان امام رضا بين 24 و 26
هتل آپارتمان راهیان نور هشتم
خدمات F.B
درجه
دو تخته 987,000
سه تخته ---
توضیحات سرشور 37
هتل هتل امینیان
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,008,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 16
هتل ایران زمین
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,343,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2
هتل عماد
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,213,000
سه تخته ---
توضیحات میدان طبرسی
هتل هتل درویشی
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,890,000
سه تخته ---
توضیحات خيابان امام رضا بين 24 و 26

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایران ایرتور
3 شب و 4 روز اقامت
صبحانه نهار شام
استقبال فرودگاهی
بیمه مسافرتی
آژانس هواپیمائی "به پرواز"
04135543727
09120384325