4 شب و 5 روز     اتوبوس     نوروز 98
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Regineh B.B 2,200,000 --- --- --- ---
Nork Residence B.B 2,200,000 --- --- --- ---
Nork Residence F.B 2,510,000 --- --- --- ---
Artsakh B.B 2,240,000 --- --- --- ---
Valensia B.B 2,380,000 --- --- --- ---
هتل Regineh
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,200,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Nork Residence
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,200,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Nork Residence
درجه
خدمات F.B
دو تخته 2,510,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Artsakh
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,240,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Valensia
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,380,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

حرکت 28 اسفندماه
رفت و برگشت با اتوبوس 25 نفره
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
سه گشت شهری با نهار
لیدر
سیم کارت


اژانس هواپیمائی"به پرواز"
04135543727
09120384325

ارتباط از طریق تلگرام:
Behparvaz_tabriz@