6 شب و 7 روز     ون ترک     نوروز 98
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
The Xanthe Resort Spa UALL 3,850,000 5,200,000 --- --- ---
Alkoclar UALL 4,460,000 6,210,000 --- --- ---
Hydarpasa Luxury UALL 4,460,000 6,620,000 --- --- ---
هتل The Xanthe Resort Spa
درجه
خدمات UALL
دو تخته 3,850,000
یک تخته 5,200,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Alkoclar
درجه
خدمات UALL
دو تخته 4,460,000
یک تخته 6,210,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل Hydarpasa Luxury
درجه
خدمات UALL
دو تخته 4,460,000
یک تخته 6,620,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

تور زمینی آنتالیا نوروز 98
حرکت 27 اسفندماه و 2 فروردین ماه / ساعت 11 شب
رفت و برگشت با اتوبوس ایرانی و ترکیه (مرز به مرز)
شش شب اقامت با صبحانه ، ناهار و شام
یک گشت شهری
برنامه های شاد
بیمه مسافرتی
هزینه کودک زیر دو سال 50.000 تومان